Bodemfysisch Laboratorium

Het bodemfysisch lab is onderdeel van onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research. Daarmee is het lab een integraal onderdeel van onderzoek en advies op het gebied van bodem, water en atmosfeer. In het lab worden metingen uitgevoerd aan bodemmonsters, voornamelijk om te bepalen hoe water, gas en stof zich door de bodem beweegt of juist wordt vastgehouden.

Over het lab

Het bodemfysisch lab is onderdeel van onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research. Daarmee is het lab een integraal onderdeel van onderzoek en advies op het gebied van bodem, water en atmosfeer.

Lees meer