Opdrachten

Er zijn twee soorten opdrachten: 1) Reguliere opdrachten. Dit zijn opdrachten die uitgevoerd worden door het vaste labpersoneel en 2) Opdrachten die het mogelijk maken zelf proeven uit te voeren in het Bodemfysisch Lab van Wageningen University & Research.

Reguliere Opdrachten

Opdracht kan worden verleend door

  1. onderstaand opdrachtformulieren in te vullen
  2. dit formulier te mailen naar een van de labbeheerders.
  3. De labbeheerder neemt vervolgens contact met u op over de planning en reserveringen.

Order From Soil Hydro-Physics Lab - Commissioned to Lab Personnel 2018


Zelf proeven uitvoeren in het Bodemfysisch Lab

Voor een nadere toelichting zie de webpagina Openbaar Gebruik Faciliteiten.

Opdracht kan worden verleend door

  1. contact op te nemen met een van de labbeheerders. In overleg met u worden dan de gewenste bepalingen vastgesteld en de periode waarin u de bepalingen uitvoert. Deze periode is bindend in verband met overige reserveringen.
  2. onderstaand opdrachtformulieren in te vullen
  3. onderstaande Gebruiksovereenkomst in te vullen (alleen nodig als u geen werknemer van Wageningen University & Research bent).
  4. de relevante formulieren naar de labbeheerder te sturen
  5. De labbeheerder neemt vervolgens contact met u op over de definitieve reservering.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat u over de juiste vaardigheden beschikt om de apparatuur te bedienen. Mocht dit niet zo zijn, en wilt u ondersteuning, dan wordt in overleg met u vastgesteld hoe daaraan invulling wordt gegeven.

Order From Soil Hydro-Physics Lab - Self External 2018

N.B.: Werknemers van het Alterra-team Bodemfysica en Landgebruik kunnen een prijslijst opvragen voor gereduceerde tarieven voor het zelf uitvoeren van proeven.


Labbeheerders

gerben.bakker@wur.nl

harm.gooren@wur.nl