Gekarteerd gebied Grondwaterdynamiek

Kaarten met grondwaterdynamiek gegevens kunnen voorlopig worden besteld via onze Gd contactpersoon.

In de toekomst zullen deze ook direct aan te vragen zijn via BISnederland.nl.

Overzicht van gebieden waar een kartering van de grondwaterdynamiek heeft plaatsgevonden
Overzicht van gebieden waar een kartering van de grondwaterdynamiek heeft plaatsgevonden