Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland

Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland

Informatie over terreinvormen, bodem en grondwater is nodig voor een verstandige inrichting en gebruik van de ruimte in Nederland.

Bodemkundig Informatie System (BIS) Nederland geeft toegang tot actuele gegevens en kaarten die verzameld en bewerkt worden bij Wageningen Environmental Research. De gegevens vindt u in het webportaal Bodemdata.nl.

BIS Nederland en de Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Wageningen Environmental Research onderhoudt in opdracht van het Ministerie van LNV de gegevens in de BRO over bodem, terreinvormen, grondwaterspiegel en bodemfysische gegevens.

Nieuws

Picture1.png

Nieuwe storymap Geomorfologische Kaart en Bodemkaart

Lees meer

20200729_141035 monickendijk maarsbergen.jpg

Legenda van de Bodemkaart van Nederland digitaal

Lees meer

bepaling_waterdoorlatendheidskarakteristiek.png

Nieuwe gegevens over water in de bodem

Lees meer

Lingedijk oorsprong overslag punt 4.JPG

Toepassing bodeminformatie voor inrichting en beheer 

Lees meer