Mesofauna, bodemstructuur en N2O emissies: is er een relatie?

We hebben de rol van bodem mesofauna in de uitstoot van het broeikasgas distikstofoxide (N2O) uit landbouwbodems onderzocht aan de hand van bodemstructuurparameters geanalyseerd met X-ray scanning. Het experiment was opgezet in het Bodemfysisch Laboratorium:

1p.png

Potwormen, schimmel etende mijtjes en predator mijtjes (alsook al hun combinaties) werden in de microcosmossen geïntroduceerd:

N2O en ook CO2 fluxen werden gemeten middels een ‘gesloten kamer techniek’ en een type 1302 multi gasmonitor (Brüel & Kjaer, Naerum, Denemarken).

Potwormen versnelden de piek N2O emissies, maar noch de schimmel etende mijtjes noch de predator mijtjes, noch hun interacties hadden een significant effect op N2O.

Bodemscans (X-ray scanning) zijn gemaakt met de v[tome]x m (Phoenix
X-ray/General Electric). Potwormen hadden een duidelijk effect op de bodemstructuur door het volumetrisch luchtgehalte te verhogen en de poriegroottedistributie te veranderen. Visuele observaties laten bovendien zien dat er een meer continu porienetwerk ontstaat in de microcosmossen met potwormen:

soil structure3.jpg

Control.........................................................With potworms

Als conclusie: bodemstructuur is een belangrijke aandrijver
van fauna-gestimuleerde N2O emissies. ‘Biobouwers’ zoals potwormen
hebben daardoor een disproportioneel effect op N2O emissies in vergelijking tot andere mesofauna.

Referentie:

Porre RJ, Van Groenigen JW, De Deyn GB, De Goede RGM, Lubbers IM (2016) Exploring the relationship between soil mesofauna, soil structure and N2O emissions. Soil Biology & Biochemistry 96:55-64.