meet-lab

Faciliteit

Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem

CBLB is een toonaangevend laboratorium voor chemische analyses in grond-, gewas- en watermonsters.

CBLB

Het Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem verzorgt ondersteuning bij onderzoek en onderwijs van de Environmental Sciences Group van Wageningen University & Research op het gebied van chemische analyse, bodemchemie en bodembiologie.

Over ons

Kwaliteitsborging

Het CBLB heeft een kwaliteitssysteem gebaseerd op de ISO-17025 norm.
Voor het systeem is geen accreditatie.