Diensten CBLB

Het Soil Chemistry Laboratory bestaat uit vier dienstverlenende eenheden, te weten:

Analytical flow system
Analytical flow system
Biological soil sampling
Biological soil sampling
grondkolomproef
grondkolomproef
Potproef
Potproef

Chemische analyses

  • analyse van gewas-, grond- en watermonsters volgens voorschrift (zie prijslijst op het Tabblad Formulieren)
  • onderzoek (methodenontwikkeling en -verbetering)
Bodemchemisch onderzoek

  • onderzoek (DMT-analyse, grondkolomproeven, etc.)
  • begeleiding studenten (MSc en PhD)