Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden van Nederland

Persbericht

Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden van Nederland

Gepubliceerd op
2 september 2014

Wageningen UR toont aan dat de totale hoeveelheid groen in de grote Nederlandse gemeenten in de afgelopen jaren nauwelijks steeg. Wel zijn er flinke verschillen tussen gemeenten. Onderzoekers berekenden de hoeveelheid groen op basis van uitgebreide actuele datasets. Heerlen, Emmen en Lelystad voeren de ranglijst aan, gebaseerd op het aantal vierkante meters openbaar groen binnen de bebouwde kom, gedeeld door het aantal woningen. Groen in de stad is belangrijk voor de aanpassing aan klimaatverandering en draagt bij aan een plezierig leefklimaat.

Een groene stedelijke omgeving heeft veel voordelen, zo toonde onderzoek van Wageningen UR al eerder aan. Peter Visschedijk, onderzoeker bij Wageningen UR: “Zowel in Nederland als wereldwijd woont het grootste deel van de bevolking in steden, vaak gelegen in delta’s. Die steden hebben baat bij de Wageningse expertise over de groene omgeving om de leefbaarheid en veerkracht van de stad te vergroten.” Zo heeft groen een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt groen bij aan de verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling en het dempen van geluidhinder. Een belangrijke functie is ook de waterberging bij hevige regenval en verkoeling in warme periodes.

Totale hoeveelheid groen blijft gelijk

De totale hoeveelheid vierkante meters openbaar groen in de bebouwde kom is gemeten van grote Nederlandse gemeenten
De totale hoeveelheid vierkante meters openbaar groen in de bebouwde kom is gemeten van grote Nederlandse gemeenten

Voor het samenstellen van de ranglijst berekenden specialisten van onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen UR, uit actuele datasets de hoeveelheid vierkante meters openbaar groen in de bebouwde kom van grote Nederlandse gemeenten. De methodiek is gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek in 2002, 2003 en 2009. Hiervoor werd gebruik gemaakt van geografische informatiesystemen (GIS) en gewerkt met datasets, zoals de laatste CBS Bodemgebruik gegevens. Voor een goede vergelijking is de analyse uitgevoerd bij dezelfde 31 gemeentes die ook in het onderzoek van 2009 zijn meegenomen. Opvallend in vergelijking met de meting uit 2009 is dat het gemiddelde aantal vierkante meters openbaar groen in de grote Nederlandse gemeenten nauwelijks is veranderd, maar dat sommige steden grote verschillen laten zien. De vier grootste Nederlandse gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, wisten het aandeel groen in hun gemeente te laten stijgen.

Beste 7: Heerlen, Emmen, Lelystad, Amersfoort, Eindhoven, Almelo en Arnhem. Onderaan de lijst: Utrecht, Leiden en Haarlem
Beste 7: Heerlen, Emmen, Lelystad, Amersfoort, Eindhoven, Almelo en Arnhem. Onderaan de lijst: Utrecht, Leiden en Haarlem

Peter Visschedijk: “Het is mooi dat een aantal Nederlandse gemeenten het aandeel groen in de stad laat stijgen. Dit zal zeker bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat. In deze analyse hebben we niet gekeken naar de redenen voor stijging of daling, maar in sommige gevallen zijn deze mogelijkerwijs verklaarbaar doordat gebied een andere bestemming heeft gekregen, door nieuwbouwprojecten, of andere infrastructurele aanpassingen, die zowel een positief of een negatief effect kunnen hebben.”

Oproep aan inwoners: Deel beelden van groen

shutterstock_158689382_foto_gras_groen_500x500.jpg

Onderzoekers van Wageningen UR zijn benieuwd naar de groenbeleving van inwoners van steden. Komt het beeld en de waardering van het stedelijk groen overeen met de ranglijst, of zijn er andere elementen in het spel die bijdragen aan de individuele beleving? Om daar meer inzicht in te krijgen roept Wageningen UR mensen op hun foto en waardering van stedelijk groen te delen via Facebook (www.facebook.com/groups/hoegroenisjouwstad) of via Twitter (@WageningenUR #groenindestad). De verzamelde beelden en opmerkingen worden in het najaar gebundeld en aangeboden aan vertegenwoordigers van gemeenten, ter ondersteuning van de beleidsvorming.

Ranglijst groenste gemeenten van Nederland

Wageningen UR berekende de hoeveelheid openbaar groen per vierkante meter in de bebouwde kom per woning voor 31 grote Nederlandse gemeenten en kwam tot de volgende ranglijst:

tabel_groenstestad.JPG