Big data en remote sensing

Big data en remote sensing

Wij beschikken over enorme databanken over habitats en de verspreiding van soorten, gebaseerd op een breed scala van inventarisatietechnieken, van veldwerk tot waarnemingen met satellieten. Dit maakt het mogelijk te komen tot geheel nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde innovaties en modelleringen naar de toekomst. Deze kennis is van grote meerwaarde voor zakelijke partners, de industrie en anderen om robuuste en duurzame beslissingen voor te bereiden.