Biodiversiteit en robuuste ecosystemen

Biodiversiteit en robuuste ecosystemen

In ons onderzoek werken wij aan het begrijpen van de dynamiek van de veerkracht van ecosystemen, waarbij we samenwerken met bedrijven om van het herstel van ecosystemen een 'investering' in de toekomst te maken. Ook werken we met partners uit het onderzoek aan het behoud of de creatie van robuuste ecosystemen, die de druk kunnen weerstaan van bijvoorbeeld invasieve exotische soorten, zure regen, stikstofdepositie of klimaatverandering.

Nieuws

Gerelateerde dossiers