Herstelecologie en beheer van ecosystemen

Herstelecologie en beheer van ecosystemen

In dit thema werken wij aan ecosysteembehoud en -herstel en de veerkracht van ecosystemen. Hierbij werken we ook samen met bedrijven om van het herstel van ecosystemen een 'investering' in de toekomst te maken. Ook werken we met partners uit het onderzoek aan de mogelijkheden van behoud of creatie van meer robuuste ecosystemen, die beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld invasieve exoten, stikstofdepositie of klimaatverandering.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Nieuws

Gerelateerde dossiers