Herstelecologie en beheer van ecosystemen

In dit thema werken wij aan ecosysteembehoud en -herstel en de veerkracht van ecosystemen. Hierbij werken we ook samen met bedrijven om van het herstel van ecosystemen een 'investering' in de toekomst te maken. Ook werken we met partners uit het onderzoek aan de mogelijkheden van behoud of creatie van meer robuuste ecosystemen, die beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld invasieve exoten, stikstofdepositie of klimaatverandering.

  • shutterstock_108569588_struiken_bloemen.jpg

Wij passen onze deskundige kennis en vaardigheden op het gebied van het herstel van soorten en ecosystemen toe om samen met besluitvormers beleid en een reeks maatregelen voor de aanwijzing en het beheer van beschermde gebieden te ontwikkelen. Wij werken ook samen met partners uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld om in de praktijk veerkrachtige ecosystemen te creƫren, om zo de basis te vormen van ons natuurlijk kapitaal dat in staat is veranderingen op te vangen en om verbeterde beslissingsondersteunende modellen te leveren voor beleidsmakers en praktijkmensen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan