Natuur voor het bedrijfsleven en de maatschappij

Met monitoring van het resultaat van beleidsmaatregelen en met de beoordeling en rapportage over de effecten van specifiek beleid, hebben wij beleidsmakers, beslissers en uitvoerenden veel te bieden. Dit in de vorm van advies, begeleiding en aanbevelingen voor innovatieve manieren om biodiversiteit te beheren en beschermen ten bate van de maatschappij, ook op de lange termijn.

  • Nature for business_750x400.jpg

Bedrijven en de industrie kunnen een significant positief effect hebben op de biodiversiteit. Ze gebruiken niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en zijn sterk afhankelijk van ecosysteemdiensten, waarbij biodiversiteit een sleutelcomponent is. Door duurzaam te handelen, benchmarks en normen te introduceren voor hun omgang met de natuurlijke omgeving en door de rol te erkennen die zij kunnen spelen als leiders in behoud van biodiversiteit, kan de industriële en commerciële sector een belangrijke rol spelen middels vrijwillige actie en het voldoen aan regelgeving. De Environmental Sciences Group heeft een scala aan vaardigheden en ervaring die bedrijven kunnen ondersteunen bij deze inspanningen, op vele niveaus van interventie (wereldwijd, nationaal en lokaal) en met vele sectoren. Naast dat we een lange staat van dienst hebben bij het werken met agribusiness en boeren, werken we ook steeds vaker met de alternatieve energiesector, de transportsector, de banksector en de bouw.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een andere manier waarop bedrijven kunnen bijdragen aan het behalen van voordelen voor het milieu en de biodiversiteit; daarbij erkennen zij de belangrijke rol die zij in de samenleving hebben. Veel bedrijven hebben sterke relaties met lokale gemeenschappen die hen van hun personeel voorzien, en betrekken hen soms bij activiteiten in en rond hun zakelijke terrein.

Burgerwetenschap

Burgerwetenschap is een groeiend gebied waar onze betrokkenheid kan helpen om lokale gemeenschappen, belangengemeenschappen en andere belangrijke actoren te mobiliseren. Bijvoorbeeld bij het verzamelen van gegevens en informatie met betrekking tot milieukwesties en oplossingen. In sommige gevallen resulteren onze projecten samenwerking met lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden. We co-creeën richtlijnen en aanbevelingen voor innovatieve nieuwe manieren om biodiversiteit te beheren en te beschermen voor lokaal voordeel op de lange termijn. Met kennisopbouw, leren en ontwikkeling van best practices kunnen we dit op veel bredere schaal inzetten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan