Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Wageningse wetenschappers kijken hoe landbouw kan samengaan met meer biodiversiteit, zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland. En hoe boeren beter beloond kunnen worden om hierin te investeren. Dit doen we onder meer door toekomstbeelden te schetsen die laten zien hoe voedsel geproduceerd kan worden binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving.

  • digi7009.JPG


Toekomst natuurinclusieve landbouw

Een website, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, presenteert mogelijke toekomstbeelden hoe gebieden met natuurinclusieve landbouw er uit kunnen gaan zien. De beelden dienen als discussiemateriaal om samen met betrokkenen in een gebied een natuurinclusieve toekomst te verkennen.

Naar de toekomstbeelden

Brochures

Agro-ecologie bij WUR

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan