Op de natuur gebaseerde oplossingen

Op de natuur gebaseerde oplossingen

Op de natuur gebaseerde oplossingen ('nature-based solutions') vormen de kern van ons werk en voegen veel waarde toe aan andere sectoren. Wij verkeren in de voorste gelederen van beleid en uitvoering op dit gebied, hetgeen een sterke betrokkenheid oplevert binnen het bedrijfsleven, het beleid en de maatschappij bij het zoeken naar langetermijnoplossingen voor veel van onze milieuproblemen.