De 10 succesfactoren van de PIP-aanpak

  1. De context in Burundi: met vrijwel geen opties voor kleine boeren om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van bevolkingsgroei, armoede, gronddegradatie en voedselonzekerheid. De meeste mensen staan dus open voor 'verandering';
  2. De focus op empowerment: boeren worden zich ervan bewust dat zij hun realiteit zelf kunnen veranderen. Dat zelfs kleine stukken grond de moeite waard zijn om in te investeren en dat zij de capaciteit hebben om het zelf te doen, zelfs als ze in het begin maar weinig kunnen investeren;
  3. De gedeelde visie binnen een gezin: PIP (het plan, de tekening) als katalysator van een mentaliteitsverandering. Door een toekomstdroom te visualiseren wordt berusting in het lot omgezet in hoop;
  4. De integratie van activiteiten: de activiteiten in een PIP zijn realistisch en vormen samen een totaalpakket voor het gezin waarin synergie cruciaal is. Het feit dat ieder gezinslid even belangrijk is, stimuleert het gevoel van verantwoordelijkheid;
  5. Het ontbreken van financiële incentives: het benadrukken dat boeren het zelf kunnen zorgt ervoor dat zij hun eigen kennis en capaciteiten serieus gaan nemen. En intrinsieke motivatie wint het altijd van welke vorm van (gesubsidieerde) ondersteuning dan ook;
  6. De focus op kortetermijnresultaten: de on-demand trainingen zijn gericht op toegankelijke technieken voor gewas- en bodembeheer die snel tot een hogere oogstopbrengst kunnen leiden. Dit stimuleert de intrinsieke motivatie om door te gaan en motiveert andere boeren;
  7. De focus op samenwerking binnen het dorp: het sociaal kapitaal binnen een dorp zorgt voor een gevoel van samenhorigheid en laat zien dat het waardevol is om samen dingen te doen en van elkaar te leren (bijv. in de PIP-competities en de farmer-to-farmer-trainingen);
  8. Stimulering van snel opschalen: activiteiten zoals Open Dagen en uitwisselingsbezoeken leiden tot een snelle verspreiding van de “PIP-koorts” binnen en buiten het dorp, waarbij mensen echt willen meedoen en deel willen uitmaken van de oplossing.
  9. Betrokkenheid van stakeholders binnen instanties: het waar mogelijk betrekken van beleidsmakers en andere invloedrijke stakeholders is van essentieel belang voor een gunstig klimaat dat een verdere opschaling bevordert;
  10. Betrokkenheid van projectleden: onmisbaar zijn projectmedewerkers die volledig achter de aanpak staan, die niet alleen kennis over landbouwtechnische vraagstukken, maar ook passie en een visie kunnen overdragen en die op gelijke voet met de boeren staan.