Eerlijk en functioneel landgebruik

Eerlijk en functioneel landgebruik

Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de impact van veranderingen in landgebruik en grondbedekking (LUCC) op het functioneren van socio-economische en milieukundige systemen, waarbij belangrijke afwegingen moeten worden gemaakt rond duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en de kwetsbaarheid van mensen en ecosystemen voor mondiale veranderingen.

Het is daarbij belangrijk om de rol van individuele beleidsmakers te erkennen die, met hun beleid, invloed hebben op de kwaliteit van het land en de gebruikte technieken. Wij zorgen voor planning tools die inzicht bieden in de effecten van bepaalde besluiten van nationale overheden, provincies en gemeenten. Wij leveren data en kaarten ten behoeve van de ontwikkeling van een participatief besluitvormend proces door sectoren heen. Zo ondersteunen wij de formulering van de Omgevingsvisie in Nederland, evenals de uitvoering en bewaking van de effecten van besluiten rond landgebruik.

Lees meer over eerlijk en functioneel landgebruik

Nieuws over eerlijk en functioneel landgebruik