Duurzaam gebruik van zeeën en oceanen

Duurzaam gebruik van zeeën en oceanen

De ecologie en het gebruik van zeeën en oceanen staan onder druk als gevolg van wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, energieproductie, bevolkingsgroei en de zoektocht naar mineralen. Vooral in dichtbevolkte deltagebieden kan het mariene milieu ruimte en middelen bieden voor aquacultuur, drijvende voedsel- en biomassaproductie, visserij-, golf- en windenergie en andere vormen van ruimtelijk gebruik zoals havens en luchthavens.