Water in een verstedelijkende omgeving

Water in een verstedelijkende omgeving

Verstedelijkte regio's zijn de thuisbasis van een groot deel van de wereldbevolking, die onder toenemende druk van huidige en toekomstige wereldwijde veranderingen leven - inclusief klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende economische activiteiten.

Specifieke verstedelijkte gebieden die onder druk staan zijn delta's. In delta's richten we ons op:

  • Beheer van getijdenrivieren
  • Landbouw (vaak in steeds brakkere/ zoutere omstandigheden)
  • Klimaatbestendige routes in deltabeheer: hoe kunnen we gebruik maken van de natuurlijke dynamiek voor het beheer en de planning van delta's (inclusief ruimte voor de rivier/ ruimte voor landbouw)?
  • Op de natuur gebaseerde oplossingen voor bescherming tegen overstromingen en bouwen met de natuur
  • Slimme milieumonitoring, evaluatie en gegevensverzameling.

Nieuws over water in een verstedelijkende omgeving

Gerelateerde dossiers