Water in een verstedelijkende omgeving

Verstedelijkte regio's zijn de thuisbasis van een groot deel van de wereldbevolking, die onder toenemende druk van huidige en toekomstige wereldwijde veranderingen leven - inclusief klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende economische activiteiten.

  • Dhaka_Bangladesh_shutterstock_62888485.jpg

Specifieke verstedelijkte gebieden die onder druk staan zijn delta's. In delta's richten we ons op:

  • Beheer van getijdenrivieren
  • Landbouw (vaak in steeds brakkere/ zoutere omstandigheden)
  • Klimaatbestendige routes in deltabeheer: hoe kunnen we gebruik maken van de natuurlijke dynamiek voor het beheer en de planning van delta's (inclusief ruimte voor de rivier/ ruimte voor landbouw)?
  • Op de natuur gebaseerde oplossingen voor bescherming tegen overstromingen en bouwen met de natuur
  • Slimme milieumonitoring, evaluatie en gegevensverzameling.

Nieuws over water in een verstedelijkende omgeving

Gerelateerde dossiers