Duurzame ontwikkeling van steden

Duurzame ontwikkeling van steden

In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. Wageningen streeft naar oplossingen om (groot-)stedelijke gebieden te realiseren die - in nauwe relatie met omliggende rurale gebieden - leefbaar, gezond, weerbaar en circulair zijn. We gaan daarbij onder andere in op hitte-eilanden, wateroverlast, voedselvoorziening, luchtkwaliteit, stadslandbouw en leefbaarheid, maar ook op beleidsplannen en de inrichting van steden.

Duurzame steden met geïntegreerde en 'nature-based' oplossingen voor uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat, energie, voedsel en biodiversiteit

Samenwerken aan duurzame stedelijke ontwikkeling

Met onze expertise op het gebied van ‘natuurlijk kapitaal’ biedt Wageningen Environmental Research innovatieve oplossingen en benaderingen voor de uitdagingen van de steden op het gebied van gezondheid en welzijn, klimaat, beschikbaarheid van voedsel en grondstoffen en het behoud van biodiversiteit. Wij bieden kennis over governance, planning, ontwerp, geo-informatie en big data.

Download onze factsheets

Onze expertisegebieden