Duurzame steden

Duurzame steden

In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. Wageningen streeft naar oplossingen om (groot-)stedelijke gebieden te realiseren die - in nauwe relatie met omliggende rurale gebieden - leefbaar, gezond, weerbaar en circulair zijn. We gaan daarbij onder andere in op hitte-eilanden, wateroverlast, voedselvoorziening, luchtkwaliteit, stadslandbouw en leefbaarheid, maar ook op beleidsplannen en de inrichting van steden.

Duurzame steden met geïntegreerde en 'nature-based' oplossingen voor uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat, energie, voedsel en biodiversiteit