Adaptief waterbeheer

Adaptief waterbeheer

Het World Economic Forum stelt dat het gebrek aan voldoende en schoon water én het niet tijdig aanpassen aan klimaatverandering, een van de grootste risico’s is voor de mondiale economie (Global Risk Report 2017). De stijging van de zeespiegel, de verhoogde afvoer door rivieren, meer neerslag en langere perioden van droogte vergen adaptatiestrategieën.

Landen moeten investeren in duurzame oplossingen om overstromingen en droogtes te voorkomen. Het Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier, Building with Nature en het Klimaatbuffer-programma leveren kennis over nature based solutions voor overstromingen en droogte.

Wageningen Environmental Research werkt binnen deze programma‚Äôs samen met partners en ontwikkelt kennis voor waterschappen en andere overheden voor kosteneffectieve groene adaptatiestrategie√ęn.

Onderzoek naar adaptief waterbeheer

Nieuws over adaptief waterbeheer

Lees meer in de dossiers