Mitigatie in de agri-food en bosbouw

Mitigatie in de agri-food en bosbouw

Mede door de ambitieuze doelstellingen van het akkoord van Parijs (2015) staat klimaatverandering nu hoog op de politieke agenda. Om de temperatuurstijging op aarde ruim beneden de 2 graden Celsius te houden moet de broeikasgasemissie drastisch worden verminderd, onder andere door koolstofopname in bodems en biomassa te bevorderen.

Zulke groene oplossingen voor mitigatie kunnen voor een derde bijdragen aan de noodzakelijke vermindering. Deze maatregelen verbeteren ook de bodemkwaliteit, maken lucht en water schoon en verbeteren de biodiversiteit. Agri-food bedrijven zijn al begonnen met het stellen van doelen om te komen tot reductie van broeikasgasemissies en zijn nu bezig met het ontwikkelen van strategie├źn om de maatregelen uit te voeren.

Wageningen Environmental Research biedt wetenschappelijke kennis over de mogelijkheden van mitigatiemaatregelen in de land- en bosbouw, zoals een beheer dat gericht is op het vergroten van koolstofopslag in de bodem. Ons grote netwerk van Europese en Nederlandse beleidsmakers en stakeholders in de land- en bosbouw zorgt ervoor dat wij gedragen, effectieve mitigatiestrategie├źn kunnen ontwikkelen. Daarbij kunnen we de voortgang monitoren in mitigatie van klimaatverandering ten behoeve van bedrijfsleven en overheden.

Onderzoek naar mitigatie in de agri-food en bosbouw

Nieuws over mitigatie in de agri-food en bosbouw

Lees meer in het dossier