Schone Grub

Provincie Limburg
Ligging Rijckholt/St. Geertruid
Coordinaten 180.5-312.0
Hoogte tov NAP 80 tot 130 m
Oppervlakte 15.3 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1983
Delen beheerd tot 1983
FGR Heuvelland
Fysiotoop plateauranden en -resten met terrasafzettingen; droge kalkrijke hellingen; kalkarme loss- en groenzandhellingen; kloofvormige dalen
PNV Gierstgras-Beukenbos
De Schone Grub is toch wel een van onze fraaiste bossen
De Schone Grub is toch wel een van onze fraaiste bossen

Schone Grub ligt in het Savelsbos, nabij Gronsveld in Zuid-Limburg. Het reservaat is ten hoogste enkele honderden meters breed en wordt gevormd door een grub, een kloofvormig erosiedal. Op de kleine oppervlakte van het reservaat zijn veel verschillende fysiotopen te vinden (kalkrijke, kalkarme, leemrijke, leemarme). De grote soortenrijkdom van dit reservaat kan hier deels uit worden verklaard. Het bos heeft een rijke structuur, met bijzondere soorten in de ondergroei (daslook, stijve stekelvaren). Sinds het Savelsbos in 1953 in eigendom kwam van Staatsbosbeheer is er geen beheer meer uitgevoerd.

Neolitische vuursteenmijnen liggen in de nabije omgeving van het bosreservaat. Deze zijn ook wel bekend als de 'Ateliers van Rijckholt'. Vuurstenen liggen massaal in de grub.

Kaart