Publicaties Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research genereert kennis. Deze kennis wordt vastgelegd op velerlei wijze: rapporten, wetenschappelijke publicaties, boeken, dissertaties, cd-roms, modellen enz. Veel publicaties zijn te downloaden vanaf deze site of de site van de uitgever. Boeken zijn te koop via de boekhandel of de uitgever, tenzij anders aangegeven.

Alle publicaties van Wageningen Environmental Research staan op de site van de bibliotheek van Wageningen University & Research. U kunt een rapport zoeken via rapportnummer, auteursnaam of trefwoord. Met ‘browse all’ kunt u zoeken naar alle publicaties van medewerkers van Wageningen Environmental Research.

Snel naar