Publicaties Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research genereert kennis. Deze kennis wordt vastgelegd op velerlei wijze: rapporten, wetenschappelijke publicaties, boeken, dissertaties, cd-roms, modellen enz. Veel publicaties zijn te downloaden vanaf deze site of de site van de uitgever. Boeken zijn te koop via de boekhandel of de uitgever, tenzij anders aangegeven.

Alle rapporten van Wageningen Environmental Research staan op de site van de bibliotheek van Wageningen University & Research. U kunt een rapport zoeken via rapportnummer, auteursnaam of trefwoord. Met ‘browse all’ kunt u zoeken naar alle publicaties van medewerkers van Wageningen Environmental Research.

Snel naar

Rapporten Wageningen Environmental Research

Verslaglegging van het onderzoek dat is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Wageningen Environmental Research levert ongeveer 300 rapporten op per jaar, die allemaal gratis te downloaden zijn.

» Meer over Wageningen Environmental Research-rapporten

Wageningen Environmental Research Scientific Contributions

Een wetenschappelijke publicatiereeks. De reeks bevat veelal dissertaties van WEnR-medewerkers. Wageningen Environmental Research Scientific Contributions zijn meestal gratis verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Voor aanvragen: info.alterra@wur.nl

» Naar Scientific Contributions


Boeken en brochures

Een selectie van publicaties van Wageningen Environmental Research die verschenen zijn zonder WEnR-rapportnummer. Het onderzoek is veelal op een populair-wetenschappelijke manier beschreven en voor een breed publiek toegankelijk.

» Naar Boeken en brochures