Project

BESAFE

Beleidsmakers hebben steeds vaker inzicht nodig in de waarde van biodiversiteit. Er is behoefte aan duidelijkheid over welk belang mensen toeschrijven aan andere argumenten voor de bescherming van biodiversiteit.

Doelstelling

Hoofddoel van het EU-project BESAFE is om de bescherming van biodiversiteit te verbeteren en te innoveren. Nadruk bij BESAFE ligt op de argumenten die door beleidsmakers worden gebruikt op meerdere bestuursniveaus en in verschillende ecologische, sociaal-economische, ruimtelijke en temporele contexten.

Meer informatie over het BESAFE project is te vinden op de Engelstalige projectpagina.

Ga naar de Engelstalige projectpagina

Publicaties