Impact story

Bouwstenen voor een zelfvoorzienend voedselsysteem in de grote stad

De laatste tientallen jaren zijn steeds meer stakeholders gaan inzien dat er behoefte is aan een lokaal voedselbeleid. Ze willen dat een groter deel van het geconsumeerde voedsel in de directe omgeving van de stad wordt geproduceerd en verwerkt. Hun wens is de ecologische voetafdruk van stedelijke consumptie te verminderen en de kwaliteit van voedsel te garanderen. Tegelijkertijd is er in stedelijke gebieden te weinig land om genoeg voedsel te verbouwen om te voldoen aan de vraag van de consument. Het optimaal opzetten van het voedselsysteem voor de productie, verwerking en distributie van gezond voedsel is een regelrechte uitdaging.

Motivatie

In de Metropoolregio Amsterdam is er onlangs beleid opgezet om het aandeel lokaal geproduceerd voedsel te verhogen, dat wil zeggen: voedsel dat in de directe omgeving wordt geproduceerd en verwerkt. Ter voorbereiding van dit beleid is het voedselsysteem in het gebied in kaart gebracht. Hoe groot is de vraag naar stedelijk voedsel op basis van het inwonertal? Hoeveel voedsel wordt er momenteel geproduceerd in de regio?  Waar gaat dit voedsel precies naartoe? Welke gebieden kunnen een andere bestemming krijgen om aan de vraag naar voedsel te voldoen?

Oplossing

Partnerorganisaties hebben data verzameld en samengevoegd van de locaties van de productie, verwerking en distributie van voedsel en van transportnetwerken en consumentenmarkten. Dit beginoverzicht is aangevuld met impliciete kennis over en ervaring met verschillende stakeholders, die naar voren kwam in workshops en interviews. Het overzicht werd vergeleken met de vraag naar voedsel, gebaseerd op een gezond voedingspatroon met groenten, granen, peulvruchten, zuivel enz. Er is een lokaal ruimtelijk ontwerp opgezet om gebieden aan te wijzen waar mogelijk voedsel zou kunnen worden verbouwd dat nu nog niet lokaal beschikbaar is.

Wageningen University & Research heeft deze activiteiten uitgevoerd in samenwerking met: AMS Institute, Flevo campus, Aeres Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam.

Hoe kunnen we het voedselsysteem van grootstedelijke gebieden in kaart brengen?

Impact en toekomstperspectief

Het proces om het voedselsysteem in kaart te brengen heeft veel stakeholders bij elkaar gebracht. Met een ruimtelijke plattegrond is een realistisch beeld van de situatie geschetst. Deze stap is van cruciaal belang voor het implementeren van een voedselbeleid om het aandeel van lokaal geproduceerd en verwerkt voedsel uit het platteland in de directe omgeving te verhogen. Meer partijen moeten betrokken worden om te kijken hoe dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

amsterdamfoodsystem_3.png