Project

CSA-Booster: aanjager van klimaatslimme landbouw

Het doel van CSA-Booster is het aanjagen van de ontwikkeling, marketing en acceptatie van klimaatslimme landbouw in Europa in de hele voedselwaardeketen van de zuivel-, vlees-, wijn- en fruitbranche.

CSA-Booster wil een overgang naar meer klimaatbestendige landbouwproductie op gang brengen in de twee belangrijkste Europese voedselwaardeketens die een grote bijdrage kunnen leveren bij het verminderen van en de aanpassing aan klimaatverandering: respectievelijk de zuivel- en vleessector en de wijn- en fruitsector.

Klimaatslimme landbouw is de algemene aanduiding voor oplossingen en technieken die bijdragen aan vermindering van klimaatsverandering of aan aanpassing van de landbouwpraktijk. Er is veel technologie beschikbaar of in ontwikkeling, die nog niet ten volle benut wordt.

CSA-Booster wil de volgende op kennis gebaseerde diensten gaan aanbieden:

 • Onlinedienst voor het koppelen van oplossingen voor klimaatslimme landbouw, waaronder
 • Effectbeoordeling en subsidieondersteuning
 • Beoordeling en optimalisatie van voedsel- en voerwaardeketens
 • Klimaatfinancieringsdiensten
 • Beïnvloedingsbeleid
 • Uitbouw, training en gezamenlijke creatie

De doelgroepen voor deze diensten zijn boeren en coöperaties, grote agrifoodbedrijven, technologieleveranciers, investeerders en de publieke sector.

CSA-Booster richt zich op klimaatslimme landbouwoplossingen voor de voedsel- en voerproductie in Europa. Bij de beoordeling van de oplossingen en bij de ontwikkeling van de bedrijfsmodellen wordt echter ook gekeken naar andere segmenten van de waardeketen. CSA-Booster werkt in testgebieden in Nederland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Zwitserland en brengt technologieverleners in deze gebieden in contact met investeerders.

Ontwikkeling van een portfolio met klimaatslimme oplossingen

CSA-Booster ontwikkelt een portfolio met klimaatslimme landbouwoplossingen voor de belangrijkste problemen in de Europese landbouw die samenhangen met het klimaat. Het portfolio bevat informatie over de technologie, potentiële markt, belangrijkste klantensegmenten, invloed op de diverse klimaatslimme landbouwaspecten, bekende leveranciers, obstakels en kansen, en bestaande toepassingen. Technologieleveranciers kunnen een aanvraag indienen om hun eigen technologie toe te voegen.

Examples of CSA technologies:


Methane-reducing feed additives
Methane-reducing feed additives

Voeradditieven voor het verminderen van de methaanuitstoot Als er specifieke additieven worden toegevoegd aan het voer van herkauwers, kan de methaanuitstoot door de maag-darmfermentatie met ongeveer 10-30 procent worden verminderd en kan de productiviteit van de dieren worden verhoogd (bijv. een hogere melkopbrengst).


Led-based cultivation systems
Led-based cultivation systems

Teeltsystemen met ledverlichting Ledverlichting geeft veel minder warmte af dan conventionele lichtbronnen en is 30 procent efficiënter. Als er gebruik wordt gemaakt van de voordelen van leds voor de gewasproductie (lichtspectrum, snelle intensiteitsaanpassingen) en als de productiesystemen worden herontwikkeld, kan de CO2-uitstoot bijna gehalveerd worden.


  Climate Smart Agriculture (CSA) Booster.bmp

  Contact

  CSA Booster Office
  Wageningen University & Research
  PO Box 47
  6700 AA Wageningen
  www.csabooster.eu
  info@csabooster.eu