Nieuws

Circulaire economie: Hoe gaan we om met mest? (video)

Gepubliceerd op
5 februari 2021

Mest bevat veel waardevolle stoffen. Het is zonde om die stoffen er niet uit te halen. In een circulaire economie gebeurt dat wel en halen we voedingsstoffen (nutriënten) uit mest en geven we wat overblijft (organisch materiaal) terug aan landbouwgrond. De teruggewonnen voedingsstoffen kunnen weer dienen als vervanging van kunstmest.

Andere stoffen, zoals fosfaat, kunnen ergens anders voor gebruikt worden. Zeker op plaatsen waar een fosfaat te kort is. Momenteel exporteren we onze mest inclusief de fosfaten. In die nieuwe aanpak kunnen ze gewoon in Nederland opnieuw worden ingezet.

Oscar Schoumans, Senior Onderzoeker Mestverwerking en -valorisatie, laat zien dat sommige circulaire stappen nu al in praktijk worden gebracht.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan