Project

Circular Economy Law Innovations (CELI)

De transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire zal betekenen dat rechtsinnovatief onderzoek nodig is van het omgevingsrecht. Om binnen een circulaire economie meer duurzame en natuurinclusieve functiecombinaties mogelijk te maken, zal het bijvoorbeeld rechtsplanologisch beter mogelijk gemaakt moeten worden om nieuwe energielandschappen te creëren. Circulariteit is juist ook van invloed op het landelijk gebied en raakt daarmee sterk aan het (nieuwe) groenblauwe omgevingsrecht. Het is de vraag of de beoogde Stelselherziening Omgevingsrecht daartoe voldoende kan bijdragen.

Circular Economy Law Innovations (CELI) beoogt interdisciplinair (rechtswetenschappelijk en economisch) onderzoek naar systeemfouten in en innovatiemogelijkheden van het huidige en toekomstige omgevingsrecht m.b.t. circulaire economie.

Circulaire economie zal in de toekomst ook vragen om vernieuwing van het omgevingsrecht met name dat van het landelijk gebied. Om binnen een circulaire economie duurzame en natuurinclusieve functiecombinaties mogelijk te maken, zal het bijvoorbeeld rechtsplanologisch beter mogelijk gemaakt moeten worden om een energielandschap te creëren. Aldus wordt ook de energietransitie juridisch gefaciliteerd.

Publicaties