Impact story

ClimINVEST brengt wetenschappers en eindgebruikers samen

Het ClimINVEST-project ontwikkelt klimaatdiensten voor een gebruikersgroep van institutionele beleggers om hen te helpen bij hun investeringsbesluiten.

In ClimINVEST zullen wetenschappers en investeerders samenwerken in interactieve wetenschap-praktijklabs om de instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn om klimaatrisico's te analyseren.
Karianne de Bruin

Een eerste verslag geeft een samenvatting van de behoeften en informatietekorten van investeerders met betrekking tot de materiële impact van klimaatverandering, ingedeeld in risicobewustzijn, risicoanalyse en risicobeheer. De bevindingen onderstrepen de noodzaak van samenwerking tussen onderzoekers en de financiële sector bij het verbeteren van klimaatinformatie voor risicoevaluaties.

Drie praktijkvoorbeelden

In het verslag worden drie geografische casestudies gepresenteerd - Frankrijk, Nederland en Noorwegen. Deze landen lopen voorop bij het creëren van bewustzijn en het nemen van maatregelen met betrekking tot de risico's en kansen van klimaatverandering in de financiële sector. De casestudies bieden unieke perspectieven op de landenspecifieke contexten en initiatieven met betrekking tot fysieke klimaatrisico's en gebruikersbehoeften, met gemeenschappelijke kenmerken en verschillen.

Positief perspectief voor de aanpak van de klimaatverandering

In Nederland loopt de financiële sector voorop bij het identificeren van kansen in het licht van de gevolgen van de klimaatverandering voor het water, met name de potentiële overstromingsrisico's als gevolg van frequentere en hevigere neerslag en de stijging van de zeespiegel. De nadruk wordt gelegd op mogelijke oplossingen en kansen, in plaats van op risico's, waardoor een positiever perspectief ontstaat voor het omgaan met klimaatverandering.

Inzicht verschaffen in klimaatrisico's

Specifieke behoeften die door verschillende financiële actoren naar voren zijn gebracht, zijn onder meer de behoefte aan een klimaatrisicoscan gekoppeld aan de hypotheekwaarde (de waarde van een gebouw in de toekomst), wat belangrijke informatie is voor banken en taxateurs van onroerend goed tijdens de due diligence-fase. Het inzichtelijk maken van de klimaatrisico's kan leiden tot lagere verzekeringspremies. Daarnaast moeten bestaande instrumenten en datasets voor de beoordeling van klimaatrisico's worden onderzocht, waarbij specifiek de nadruk moet worden gelegd op het opnemen van toekomstige klimaatscenario's (bv. halverwege de eeuw, voor verschillende klimaatscenario's). De manier waarop buitenlandse investeerders klimaatrisico's in Nederland beschouwen, kan aanzienlijk verschillen van die van binnenlandse investeerders, die gewend zijn aan de lange geschiedenis van het land wat de omgang met water betreft.