Nieuws

Collega-ambtenaren inspireren elkaar

Gepubliceerd op
3 februari 2016

Vanuit hun betrokkenheid en gedrevenheid vertellen ambtenaren in twee nieuwe videoportretten over de succesfactoren van hun samenspel met een burgerinitiatief. Als deelnemers aan het leernetwerk ‘Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein’ wisselen ze kennis en ervaringen uit over betere samenwerking met burgerinitiatieven.

Binnen het leernetwerk leren ambtenaren van provincies, waterschappen en gemeenten van elkaar, door het delen van voorbeelden en het inbrengen van leervragen over groene burgerinitiatieven en de rol van overheden hierbij. Twee nieuwe verhalen zijn verbeeld in videoportretten:

•  De samenwerking van de provincie Zuid-Holland met het initiatief Federatie Broekpolder
•  De samenwerking van Gemeente Amsterdam West met bewoners die zelf groen beheren

Samen met de eerdere portretten geeft deze serie van vijf een mooie inspiratie aan collega-ambtenaren. Eerdere portretten zijn gemaakt van:

•  Provincie Noord-Brabant
•  Gemeente Apeldoorn
•  Waterschap Rijn en IJssel

Alterra Wageningen UR ondersteunt het Leernetwerk ‘Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein’. Het leernetwerk wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

Lees meer over het project