Nieuws

EU-project om de effecten van plastic afval op de gezondheid van de bodem en de productiviteit van de landbouw te onderzoeken

Gepubliceerd op
13 oktober 2021

Plastic wordt in de landbouw op vele manieren gebruikt. Zo bevat landbouwfolie, dat wordt gebruikt om onkruid te bestrijden, vaak plastic. Evenals tractorbanden en sommige middelen die in de landbouw worden gebruikt, zoals zaden en gewasbeschermingsmiddelen die soms zijn gecoat met een plasticfilm. De gevolgen van het gebruik van al deze plastic bevattende producten en de daarbij achter blijvende plasticresten in de bodem zijn grotendeels onbekend. Vooral ook in combinatie met andere verontreinigende stoffen, zoals pesticiden en geneesmiddelen.

MINAGRIS ("MIcro- and Nano-plastics in AGRIcultural Soils") zal de effecten van plastics op de gezondheid van de bodem onderzoeken door experimenten uit te voeren in 11 studiegebieden in Europa, waaronder ook in Nederland. Hierbij wordt nauw samengewerkt met diverse belanghebbenden uit de landbouwgemeenschap. Zodra de effecten van plastics op de gezondheid van de bodem en het gewas zijn onderzocht en er methodes zijn ontwikkeld om de mate van plasticvervuiling in de bodem vast te stellen zal het project ook adviezen en aanbevelingen opstellen voor een transitie naar verminderd gebruik van plastic materialen in de landbouwsector.

Wageningen University & Research is de coördinator van het MINAGRIS-project waarin 20 andere onderzoeksorganisaties in Europa aan mee werken. WU is verder verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met verschillende belanghebbenden, het uitvoeren van bodembiodiversiteitstudies, chemische risicobeoordelingstaken, en het in kaart brengen van transportwegen van microplastics in de bodem en de effecten ervan.

Projectcoördinator Professor Violette Geissen van de Wageningen University & Research zegt: "MINAGRIS is een uitdagend en dringend nodig initiatief dat gericht is op het beoordelen en beter begrijpen van de vervuiling door plasticresidu van Europese landbouwbodems en de daarmee samenhangende effecten op de bodem en de gezondheid van gewassen. Aan het einde worden op feiten gebaseerde aanbevelingen gegeven aan boeren voor verbeterd bodem- en gewasbeheer om verdere vervuiling door plasticresten in de bodem te herstellen en te voorkomen.”