Nieuws

Fitness-for-Use in onderwijs

Gepubliceerd op
5 juli 2019

In module 2 van de GIMA MSc opleiding hebben studenten dit jaar voor de derde keer het thema fitness-for-use toegepast op de selectie van wijngaardlocaties in een gebied. Daarbij moeten ze in de geschiktheidsanalyse met GIS ook hun eigen geschiktheidstaxatie van de beschikbaar gestelde bestanden betrekken. Die beschikbaar gestelde bestanden (weer, bodem, grondgebruik e.d.) zijn met opzet niet allemaal recent en/of het meest gedetailleerd. Sommige relevante gegevens ontbreken ook, zodat studenten zelf op zoek gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de grondprijzen.

De studenten krijgen de instructie om de datasets die ze willen gebruiken te beoordelen op twee aspecten: beschikbaarheid en noodzakelijkheid. Om de beschikbaarheid te beoordelen ontwerpen ze eerst de analyseprocedure. Die is gebaseerd op GIS-kennis en op literatuurstudie over alles wat belangrijk is om een productieve wijngaard te laten functioneren.

In die ontworpen analyseprocedure zijn de eisen aan een wijngaardterrein verwerkt die in de literatuur zijn gevonden: de juiste hellingsgraad, grondsoort, enzovoort. Uit de ontworpen analyse komen ook eisen voort: aan de datastructuur (raster of vector) en de gewenste ruimtelijke resolutie (gridcellen van 5x5m of 100x100m?). Daarnaast varieert per gegevensthema (grondsoort, grondprijs, weer) het belang van de recentheid van gegevens daarover. ook de aanwezigheid van beschrijvende metadata is belangrijk. Voorbereiding op deze manier creëert dus de collectie criteria waaraan de beschikbare bestanden getoetst moeten worden om één deel van hun geschiktheid te bepalen. Voldoen aan meer criteria levert meer punten op, een hogere beschikbaarheidsscore.

Het andere deel van de geschiktheid is de relevantie voor de analyse. Dat is eenvoudig: een essentieel bestand (een ‘must have’, zoals bodem) krijgt meer punten dan een minder noodzakelijk bestand (‘nice to have’, zoals bevolkingssamenstelling). Door deze relevantiescore te vermenigvuldigen met de beschikbaarheidsscore wordt uitdrukking gegeven aan de relatieve geschiktheid, de Fitness-for-Use van een bestand.