Uitgave

Flora, Groene oplossingen voor luchtkwaliteit

Met EUREKA zet de Stadsregio Arnhem Nijmegen in op vijf concrete en ambitieuze programma’s die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en die bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.

boekomslag Flora

Een van de programma's, Flora,  is geïnspireerd door het onderzoek “Groen voor Lucht (Alterra en Ministerie van LNV, 2007) en zet de stadsregio in op groene maatregelen langs wegen.

Flora staat voor een brede toepassing van groene maatregelen langs wegen. Groene maatregelen leveren een serieuze en betekenisvolle bijdrage aan de luchtkwaliteit en de aanpak van het klimaatvraagstuk, én ze maken de woonomgeving aantrekkelijker, verhogen het leefklimaat en versterken het landschap. Uit het onderzoek “Groen voor Lucht” – uitgevoerd onder andere in de stadsregio - is gebleken dat daarvoor verschillende mogelijkheden op verschillende schaalniveaus voorhanden zijn. Het identificeren van de best renderende, maakbare en haalbare oplossingen, die ook “EU-proof” zijn, is een belangrijk doel van Flora.

Het resultaat van Flora is een gereedschapskist met uitgewerkte en direct toepasbare maatregelen. Daarnaast wordt binnen Flora een keuzekaart opgesteld waarmee partijen snel en makkelijk kunnen vaststellen of en hoe maatregelen een multiplier-effect hebben.

Het gaat in Flora ook om een andere kijk op de sturingsstijl en procesaanpak. De overheid, dus ook de stadsregio, staat niet langer boven maar tussen alle partijen. Private partijen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers kunnen zelf ook vorm en inhoud geven aan Eureka, en daarmee aan Flora. Dit voorstel is daarvan een goed voorbeeld: het is opgesteld door een consortium van partijen.

Verkrijgbaarheid

Download de pdf van het boekje Flora - Meten en modelleren aan Groene oplossingen voor de stadsregionale luchtkwaliteit langs rijkswegen [0,2 Mb]