Nieuws

Food Connects 2050: een natuurlijke voedseleconomie voor iedereen in de regio Washington DC

Gepubliceerd op
9 juli 2020

Hoe creëren we een veerkrachtige, milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige voedseleconomie voor de regio Washington DC in 2050, waarin op natuurlijke oplossingen worden gecombineerd met hightech innovaties? Aan deze visie is gewerkt door een internationaal team onder leiding van Marian Stuiver (WUR) en Sabine O’Hara (University of the District of Columbia). Zij hebben deze visie ingezonden voor de Food System Vision Prize van de Rockefeller Foundation.

Ze werkten samen met 15 betrokken lokale en internationale organisaties om de visie haalbaar en uitvoerbaar te maken.

Aan de basis van de visie voor een nieuw voedselsysteem in 2050 staat het bekroonde Urban Food Hubs Model. Dit model laat zien wat effectieve manieren zijn om een circulaire stedelijke voedseleconomie te creëren waar een groene infrastructuur en energie-economie onlosmakelijk deel van uitmaken. Daarbij wordt rekening gehouden met zo min mogelijk afval, een zo efficiënt mogelijk energiegebruik, een bijdrage aan de veerkracht van de stad en een betere kwaliteit van het leven van de stadsbewoners uit alle lagen van de bevolking. Elke hub heeft vier geïntegreerde onderdelen: voedselproductie, voedselbereiding, voedseldistributie en afval- en waterbeheer om de kringloop te sluiten.

Voedsel: een verbonden systeem

Food Connects 2050: a nature-based food economy for Washington DC’ biedt een inkijkje in een toekomst waarin het volledige voedselsysteem van Washington DC en de omliggende gebieden onderling verbonden is. Mensen hebben toegang tot lokaal en duurzaam verbouwd voedsel, leggen contact met hun buren en wijk, maken gebruik van de nieuwste technologieën en werken op circulaire bedrijventerreinen. De natuurlijke hulpbronnen en de natuur in de stad worden behouden en hersteld, en de stadsbewoners hebben er plezier van.

169b6724-2f49-4f90-be3f-e0ee0f4b40ad_connects 2050_b80731ff_530x374.jpg

Het voedsel in Washington DC en de omliggende gebieden wordt de verbindende schakel voor een inclusieve en veerkrachtige regio waar de natuurlijke hulpbronnen, culturele diversiteit en inzet voor natuurlijke innovatie worden gewaardeerd. Het voedsel is er grotendeels plantaardig en biedt mogelijkheden voor het delen van culturele wortels en nieuwe ideeën. De technologie verbetert de natuurlijke hulpbronnen en versterkt de ecosystemen, in plaats van ze uit te putten. De economische activiteit is circulair en hernieuwt de natuurlijke bronnen in plaats van ze uit te buiten, en bij het beleid ligt de nadruk op interregionale samenwerking, in plaats van afzondering. Activiteiten in de stad en strategieën op het platteland sluiten op elkaar aan en vormen een onderling verbonden systeem gebaseerd op natuurlijke en sociale eigenschappen en waarden.

Marian Stuiver: “We geven een visie weer waarin alle acht DC-Wards even krachtig zijn en stevige geworteld in een natuurlijke voedseleconomie. We hebben acht verschillende dromen ontwikkeld voor alle Wards. Daarin worden de gevarieerde en toch onderling verbonden mogelijkheden geïllustreerd die samenhangen met aan een circulair voedselsysteem met wortels in de natuur en de cultuur.”

Voorbeeld 1: bij Ward 8 in 2050 ligt de nadruk op beschikbaarheid van plantaardig voedsel voor de gemeenschap

Er is een grote behoefte aan persoonlijk afgestemde voeding met minder vlees, meer plantaardige bestanddelen en eiwitten, waarbij smaken en texturen uit bestaande culinaire tradities behouden blijven. Dit is in Ward 8 volledig gerealiseerd. Boerderijen, restaurants, bars en muziekpodia vormen in 2050 een bloeiend lokaal en cultureel divers netwerk van ‘go-to’-plaatsen in de gemeenschap. In Ward 8 komt de rijke Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis ruimschoots aan bod, met hiphop en bebop als het kloppende hart van omgeving. Ook gezondheid en beweging zijn kenmerkend voor deze cultuur, met de vele mogelijkheden voor wandelen, fietsen, fitness, rekoefeningen, dans en trommelspel in clubs overal in de zuidoostelijke wijken van de stad. Bewoners van alle leeftijden en achtergronden delen hun kennis over gezond leven en culinaire tradities, en overal in de wijken zijn gemeenschappelijke kassen, gedeelde keukenfaciliteiten voor kleine ondernemers en conservenfabriekjes te vinden. Deze voedsel- en gezondheidsknooppunten en de omgeving daarvan hebben bijgedragen aan het delen van expertise, het verminderen van criminaliteit en het vergroten van het vertrouwen in deze cultureel rijke gemeenschap waar veel oorspronkelijke inwoners van Washington wonen naast buren uit alle werelddelen.

Voorbeeld 2: Ward 7 biedt in 2050 plaats aan een natuurlijk technologiecentrum.

In Ward 7 komt een natuurlijke levensstijl samen met hightech. In 2050 is technologische vooruitgang onlosmakelijk verbonden met duurzame oplossingen en een gunstig klimaat, als basis voor een bloeiend netwerk van technologische bedrijven. De Ward toont ook met trots de rijke geschiedenis van Afrikaans-Amerikaanse ondernemers. Dankzij technologie op basis van natuurlijke oplossingen en biomimicry kan de gehele energieproductie voor 75.000 inwoners plaatsvinden los van het net, waardoor de huishoudens onafhankelijk zijn van het lokale elektriciteitsbedrijf. In Ward 7 worden ook de sedimenten en de op planten gebaseerde levende machines opgebouwd voor de waterfiltratiesystemen in de aangrenzende Ward 6. Bèta-/technologielessen voor ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van de bedrijven in Ward 7 en veel ervan zijn een trekpleister voor kleinschalige ondernemers uit de hele wereld die zich bezighouden met groene technologie.

Inspiratiebron

De dromen van de DC-Wards geven samen een inspirerende visie weer over een voedselsysteem waarbij verbeteringen op het vlak van gezondheid, werkgelegenheid, infrastructuur, ecosystemen en veerkracht effectief worden geïntegreerd. Uit deze visie spreekt betrokkenheid bij de sociale, culturele en ecologisch-fysieke context en plaats. Daarom is ze ook ver buiten de grenzen van Washington DC relevant en biedt ze een routekaart voor een duurzaam, veerkrachtig en rechtvaardig voedselsysteem voor gemeenschappen over de hele wereld.

Lees de volledige versie

Urban leadership

Marian Stuiver: “Volgens ons is urban leadership in 2050 een belangrijke competentie voor veel stadsbewoners. Urban leadership betekent oplossingen creëren in samenspraak met de lokale bevolking en belanghebbenden uit de private, publieke en non-profitsector. Daarom werken we samen met verschillende wereldwijde organisaties om van de lokale voedseleconomie van Washington DC een bron te maken en een uitgangspunt voor de hele wereld om van te leren.”

Zie onze Call voor partners

CAUSES TV: natuurlijke voedseleconomie

Marian Stuiver en Bertram de Rooij zijn uitgenodigd voor een online tafelgesprek over groene steden en voedsel voor CAUSES TV, het onlinekanaal van UDC CAUSES. In deze video presenteren zij hun toekomstvisie over Nederland en Washington: een natuurlijke voedseleconomie. Deze kennis en zienswijze staan ook aan de basis van de inzending van Food Connects 2050 voor de Rockefeller Food System Vision Prize.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan