Impact story

Gedwongen vertrek: WUR en klimaatmigratie

De gevolgen van klimaatverandering worden merkbaar in alle geledingen van onze samenleving. De ernst van deze gevolgen zal echter grotendeels afhangen van locatie en welvaart. Diverse WUR-afdelingen houden zich bezig met klimaatveranderingsvraagstukken.

Ingrid Boas van de leerstoelgroep Milieubeleid onderzoekt wat de invloed is van milieuveranderingen, waaronder klimaatverandering, op de migratiepatronen van mensen die getroffen worden door rampen en langetermijnveranderingen in het milieu.

Aspecten die van invloed zijn op verhuizen

De beslissing om te verhuizen, hangt af van diverse aspecten. Waar mensen zich (kunnen) vestigen na een gedwongen vertrek uit hun huis en of ze überhaupt kunnen of willen vertrekken, hangt af van aspecten als afstand, contacten en informatie, mogelijkheden om te werken en culturele of politieke factoren. Getroffen gemeenschappen verplaatsen zich meestal over korte afstand en vaak ook binnen hun eigen land, waarbij nog een nauwe band met hun woonplaats of regio onderhouden wordt.

Klimaatmigratie

Dit genuanceerdere beeld van het verband tussen milieuverandering en migratie vormt een contrast met de vaak apocalyptische visie op klimaatmigratie in het nieuws of in films. In hun deskundig advies over dit onderwerp aan de Nederlandse regering, de Verenigde Naties, de Europese Commissie, ngo’s en de media, wijzen Ingrid Boas en haar collega’s in dit verband regelmatig op de ingewikkelde en alledaagse praktijksituatie van de kwestie. Dit om te zorgen dat het nieuwe beleid past bij de daadwerkelijke problemen en de juiste hulp wordt geboden aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. Ook willen zij bijdragen aan betere beeldvorming en zo voorkomen dat migranten worden getypeerd als gevaarlijk.