Project

Geodata voor landbouw en water: G4INDO

Het project voorziet in diensten (oogstschadeverzekering en advies over de haalbaarheid van een derde oogst) aan 200.000 boeren op Java (Indonesië). Het G4INDO-project biedt technische ondersteuning bij de beoordeling van afwijkingen in de fysieke productie op kavelschaal op basis van het combineren van informatie uit verwerkte satellietsignalen met andere databronnen.

Doelgroep

Kleine rijstboeren vormen de doelgroep van het G4INDO-project. In Indonesië, en dan met name op Java, waar het project plaatsvindt, hebben rijstboeren doorgaans een landbezit van < 2 ha, in veel gevallen zelfs minder dan 1 ha. Dit gezegd hebbende is grondbezit dus erg gefragmenteerd, en een deel van de velden wordt beteeld op basis van deelpacht. Deze omstandigheden stellen het G4INDO-project voor uitdagingen. Het project voorziet in diensten (oogstschadeverzekering en advies over de haalbaarheid van een derde oogst) aan 200.000 boeren.

Te leveren diensten

De Indonesische regering heeft besloten tot een oogstschadeverzekeringsbeleid om boeren te helpen en de voedselveiligheid te stimuleren. Doelgroep van het G4INDO-project zijn kleine rijstboeren, met gemiddeld 1 of 2 ha land in Indonesië, met name op Java. Het project voorziet in diensten (oogstschadeverzekering en advies over de haalbaarheid van een derde oogst) aan 200.000 boeren. Het G4INDO-project biedt technische ondersteuning bij de beoordeling van afwijkingen in de fysieke productie op kavelschaal op basis van het combineren van informatie uit verwerkte satellietsignalen (radar en optische aardobservaties) met informatie uit monitoring, analyse en voorspelling van het weer, gewasmodellen en hydrologische modellen. De geïntegreerde informatie wordt toegankelijk gemaakt voor het Ministerie van Landbouw en betrokken verzekeringsmaatschappijen, waardoor deze in staat zijn claims van servicecontracthouders die te kampen hebben met oogstverliezen waartegen zij verzekerd zijn efficiënt te beoordelen. Het project ondersteunt tevens de realisering van de teeltkalender van het Ministerie van Landbouw, waaronder advies aan boeren over de verwachting of een derde rijstoogst voldoende regen zal krijgen.

Zakelijke propositie

De G4INDO-dienst wordt na drie jaar zelffinancierend, aangezien het aantal verzekeringnemers dan voor genoeg inkomsten zorgt om de kosten voor het leveren van de dienst te dekken. Voor die tijd is het aantal cliënten te laag om de dienst winstgevend te maken, omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Daarnaast is voor het opzetten van de G4INDO-dienst een investering nodig voor de overdracht van kennis en technologie. Daarom is de G4INDO-subsidie nodig om de kloof van drie jaar tussen de start van het project en het moment waarop de dienst zelffinancierend wordt te overbruggen. En de dienst wordt zelffinancierend in jaar vier na de start van het project. Het project is zodanig opgezet dat de diensten tijdens het project kunnen worden uitgebreid naar andere regio's en na de beëindiging van het project kunnen worden voortgezet.

Partnerschap

Het G4INDO-project werkt met een groep van acht partners, met elk hun eigen expertise en rol: expertise op het gebied van radar en optische teledetectietechnologie (Wageningen Universiteit & Research, SarVision, Terrasphere), verzekeringssystemen voor kleine boeren (Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, NDI), de omstandigheden op het platteland op Java, hydrologie, gewasteeltmodellen (Alterra, waaronder PRI en Deltares) en klimaatverandering en weersvoorspelling (KNMI). Alterra coördineert het project.