Nieuws

Gevolgen verdroging voor landbouw zichtbaar gemaakt

Gepubliceerd op
20 juli 2018

De ‘Waterwijzer Landbouw’ kwantificeert de invloed van waterhuishoudkundige veranderingen op de landbouw. In principe gaat het daarbij om bijvoorbeeld nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering, met als belangrijkste vraag: hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor de landbouw?

'Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op de landbouw nauwkeurig in beeld brengt,' zegt Michelle Talsma van de STOWA, namens de waterbeheerders een van de opdrachtgevers. In dit project werkt Wageningen Environmental Research (WENR) samen met KWR en de Bakelse Stroom hard aan methodieken die hiervoor kunnen worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel ‘Waterwijzer Landbouw’ een methode voor het bepalen van het effect van hydrologie op de landbouwproductie. In september 2018 komen de instrumenten beschikbaar.

De afgelopen weken kwam de vraag op of de Waterwijzer Landbouw in staat zou zijn om adequate berekeningen te doen voor het huidige droge jaar 2018. WENR-onderzoeker Martin Mulder deed onderstaande berekeningen. Daaruit blijkt dat de huidige droogte goed in de pas loopt met 1976, hèt recordjaar voor droogte in Nederland. Uit deze berekeningen blijkt dat grasland meer te lijden heeft van droogte dan snijmais (dat gevoeliger is voor koude en nattigheid dan voor droogte).

Grasland

De ontwikkeling van bovengrondse biomassa bij grasland. In het voorjaar laat de gewasontwikkeling nog een gemiddeld beeld zien, maar in de maanden juni en juli is er sprake van een behoorlijke afvlakking. In groen de periode 1970-2017, in oranje het jaar 1976 en in rood het jaar 2018.

De ontwikkeling van bovengrondse biomassa bij grasland

Snijmais

Voor snijmais is de ontwikkeling op dit moment gemiddeld. Ook 1976 was niet het slechtste jaar voor maïs. Ook hier in groen de periode 1970-2017, in oranje het jaar 1976 en in rood het jaar 2018.

De ontwikkeling van bovengrondse biomassa bij snijmais