Groene initiatieven voor ouderen met dementie

Nieuws

Groene initiatieven voor ouderen met dementie

Gepubliceerd op
6 november 2015

Hoe zien groene initiatieven in de stad eruit? Wat is de betekenis van groene initiatieven voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en mensen in de wijk? Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze initiatieven? Wat is er nodig om meer goede groene initiatieven voor mensen met dementie en mantelzorgers te ontwikkelen en ze gefinancierd te krijgen?
Onderzoeksvragen die centraal staan in het project 'Groene initiatieven in de stad voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers', dat Wageningen UR gaat uitvoeren.

De zorgboerderij is een relatief nieuwe voorziening voor dagbesteding voor mensen met dementie. Gezien de positieve ervaringen met zorgboerderijen is er interesse om vergelijkbare plekken voor dagbesteding te maken in steden. Dit gebeurt steeds vaker in de vorm van stadsboerderijen, buurttuinen die worden opgezet door wijkbewoners en tuinprojecten van verzorgingshuizen die zich openstellen voor thuiswonende ouderen in de buurt. Er is nog weinig bekend over de eigenschappen van deze initiatieven en hun betekenis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wageningen UR gaat daarom in opdracht van ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, een project uitvoeren: Groene initiatieven in de stad voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Het project wordt door de Plant Sciences unit Agrosysteemkunde en de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij in samenwerking met het RIVM gerealiseerd.

Ouderen en dementie

De onderzoekers gaan eerst na welke verschillende soorten groene initiatieven er al bestaan, en wat voor soort mensen er gebruik van maakt. Verder nemen ze interviews af bij mensen met dementie, hun mantelzorgers, initiatiefnemers van groene initiatieven en beleidsmedewerkers van gemeenten om te onderzoeken wat groene initiatieven betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en wat knelpunten en mogelijkheden zijn. Tenslotte richten ze een werkgroep op die advies geeft bij de uitvoering van het onderzoek en een adviesgroep die helpt om de groene initiatieven te verbeteren. Ook mensen met dementie en hun mantelzorgers worden gevraagd om mee te doen met de adviesgroep.