Persbericht

Grootste proef met teelt Olifantsgras in Nederland

Gepubliceerd op
23 november 2012

Olifantsgras biedt een natuurlijke verhoging van de vliegveiligheid omdat het een niet aantrekkelijk gewas is voor ganzen. Bovendien kan het dienen als biomassa-grondstof voor de duurzame productie van energie en tal van materialen, zoals bioplastic. Daarmee is het een ideale grondstof in de innovatieve duurzame productiecyclus. Een belangrijke stap in de omslag van een fuel-based naar een duurzame biobased economy. Wageningen UR heeft hiervoor, samen met partners, een kringloopketen ontwikkeld.

Op 23 november hebben boeren uit de Haarlemmermeer (Miscanthusgroep), onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR en GEM A4 zone west een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de proefteelt van tenminste 60 hectare aan Olifantsgras in A4 Zone West, en voor de communicatie over duurzame gebiedsontwikkeling en biobased economy. A4 Zone West, een duurzaam en logistiek werkmilieu in wording gelegen aan de A4 en ten zuiden van Schiphol, stelt grond ter beschikking voor deze proef. Olifantsgras heeft eigenschappen die duurzame toepassingen binnen handbereik brengen en is na twee jaar productief. Voorjaar 2013 wordt het gewas aangeplant, waarna het na twee jaar een hoogte van circa drie tot vier meter heeft bereikt. 

Teelt is resultaat van de Green Deal

Voor de Rijksoverheid en Wageningen UR moet dit proefproject uitwijzen of het Olifantsgras alle verwachte positieve duurzaamheidseigenschappen inderdaad waarmaakt. De proef is het concrete resultaat van de ‘Green Deal’ uit december 2011, tussen het ministerie van Economische Zaken. Landbouw & Innovatie (EL&I), Wageningen UR en de Miscanthusgroep. Dienst Landelijk Gebied heeft de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst begeleid, in opdracht van EL&I. De Miscanthusgroep is een initiatief van een aantal ondernemende agrariërs in de Haarlemmermeer die olifantsgras zien als een veelbelovende teelt in deze nieuwe economie, naast de reguliere landbouw.

Duurzaamheid in de etalage

Het gebied waar het Olifantsgras geplant wordt is A4 Zone West, een toekomstige werklocatie voor internationale handel en innovatieve logistiek. De ambitie is om een internationaal voorbeeld te worden op het gebied van duurzaamheid. Het ter beschikking stellen van grond voor deze proefteelt, gedurende minimaal een periode van vijf jaar, sluit hier goed bij aan. Niet alleen maakt de proef de ambitie zichtbaar, maar kan er in de toekomst ook toe leiden dat het Olifantsgras als grondstof wordt gebruikt voor de duurzame energievoorziening binnen A4 Zone West. Daarnaast is beoogd een cluster van bedrijven, die zich richten op biobased economy, op de locatie te huisvesten. In totaal is 142 hectare van A4 Zone West uitgeefbaar, over een periode van circa dertig jaar. De locatie wordt in fases ontwikkeld, in 2014 start uitgifte van de eerste fase (ca. 23 ha).