Nieuws

Grove den en Douglasspar niet gegroeid door droogte 2018: Bas Lerink bij NOS Journaal over de impact

Gepubliceerd op
13 augustus 2019

Door de droogte in 2018 heeft de groei van de grove den en Douglasspar in Nederland nagenoeg stilgestaan. Onderzoeker Bas Lerink vertelt bij het NOS Journaal wat de impact van de droogte op deze boomsoorten is en welke proefprojecten Wageningen University & Research uitvoert om de bossen bestendiger te maken voor een veranderend klimaat.

Geen CO2-opname

Bomen moeten groeien om te blijven leven. Ze groeien door nieuwe houtvaten aan te maken om water te transporteren. Stilstand in groei betekent dat bomen geen CO2 meer opnemen en, bij langdurig aanhoudende droogte, dood zullen gaan. De groei is te meten met een dendrometer: een sensor die met een band om de boom bevestigd wordt en de omtrek van de stam meet. Elk uur slaat de sensor een meting op, met een nauwkeurigheid van minder dan een micrometer.

Dendrometer
Dendrometer

Dendrometer onderzoek

In 2008 heeft Wageningen Environmental Research 100 van deze dendrometers geïnstalleerd bij grove dennen, beuken, zomereiken en Douglassparren, verspreid over Nederland. Gegevens uit 2018 laten zien dat de grove den en de Douglasspar in dat jaar nagenoeg niet gegroeid zijn (figuur 1). De totale groei afgelopen jaar lag significant lager dan in de drie voorgaande jaren. “Eén jaar van droogte hoeft nog geen grote gevolgen te hebben voor deze bomen,” vertelt onderzoeker Bas Lerink aan het NOS Journaal. “Bij twee of drie achtereenvolgende jaren van droogte kunnen de bomen in de problemen komen.”

Figuur 1: De omtreksgroei van de Douglasspar in het bosreservaat ‘t Leest. De blauwe lijn geeft de gemiddelde omtreksgroei over de periode 2015-2017, de oranje lijn de omtreksgroei in 2018. De totale groei in 2018 ligt significant lager dan in de drie voorgaande jaren.
Figuur 1: De omtreksgroei van de Douglasspar in het bosreservaat ‘t Leest. De blauwe lijn geeft de gemiddelde omtreksgroei over de periode 2015-2017, de oranje lijn de omtreksgroei in 2018. De totale groei in 2018 ligt significant lager dan in de drie voorgaande jaren.

Bos van de toekomst

Nederland heeft ongeveer 112.000 ha grove den, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. WUR voert op dit moment pilots uit waarbij deze bossen worden gerevitaliseerd, door middel van het aanplanten van boomsoorten die beter passen bij het veranderende klimaat. Het doel van de revitalisering is om het bos weerbaarder te maken en van een laag-, naar hoogproductief bos te gaan. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met verschillende boomsoorten en beheermaatregelen.

Bekijk hier een filmpje over het bos van de toekomst:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan