Nieuws

Klimaat Impact Monitor geeft inschatting van gevolgen klimaatverandering

Gepubliceerd op
22 juli 2021

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse onderzoekers werken samen met overheden en verzekeraars aan een nieuwe omgeving waarin data over de gevolgen van extreem weer in één oogopslag te zien zijn: de Klimaat Impact Monitor.

Extreme weersgebeurtenissen kunnen een grote maatschappelijke en economische impact hebben. De schade van het noodweer in onder andere Leersum van half juni bedroeg bijvoorbeeld circa 37 miljoen euro en ook de schade van de overstromingen in Limburg is naar verwachting groot. Meteorologische data over weersextremen is er genoeg, bijvoorbeeld hoeveel regen er op welke plek is gevallen, maar data over de gevolgen hiervan worden nog niet systematisch verzameld.

Informatie over gevolgen extreem weer op één plek

De Klimaat Impact Monitor brengt hier verandering in. Het koppelt data aan elkaar om kennis te krijgen over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan. De Klimaat Impact Monitor creëert één omgeving met informatie over de gevolgen van extreem weer, bijvoorbeeld schade aan gebouwen en motorvoertuigen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte.

“We krijgen vaak de vraag of de gevolgen van klimaatverandering nu al zichtbaar zijn, maar op dit moment hebben we daar nog onvoldoende zicht op” zegt Rutger Dankers van Wageningen Environmental Research. “Dit heeft ons geïnspireerd om de Klimaat Impact Monitor te ontwikkelen. Door gegevens over extreem weer en de gevolgen daarvan structureel te gaan verzamelen, krijgen we meer inzicht in de impact van klimaatverandering. Dit kan leiden tot betere weerswaarschuwingen, maar ook bijdragen aan plannen voor klimaatadaptatie. Het helpt steden bijvoorbeeld om te zien wat de effecten zijn van maatregelen, terwijl verzekeraars een beter beeld krijgen bij de te verwachte kosten.”

Verschillende bronnen

Alle deze data bij elkaar brengen is nog wel een uitdaging zegt Dankers: “Anders dan bij metingen van temperatuur of neerslag, moeten gegevens over de impact hiervan uit verschillende bronnen komen. Daarom werken we onder meer samen met overheden en verzekeringen. Zij stellen hun kennis beschikbaar waardoor we meer inzicht krijgen in de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan.”

De Klimaat Impact Monitor wordt de komende jaren ontwikkeld en zal uiteindelijk uitgroeien tot een web portal waarin de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Ieder jaar zal een overzicht gepresenteerd worden met de nieuwste gegevens, inclusief een overzicht van de schadedata van het Verbond van Verzekeraars.

De Klimaat Impact Monitor is een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STOWA en het KNMI. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.