Nieuws

Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielandschap

Gepubliceerd op
25 juli 2019

Grote delen van Zuid-Friesland zien eruit als een prairielandschap, en dat komt niet door de droogte. De veenweidegebieden zijn getroffen door een veldmuizenplaag. De schade is zodanig groot dat deze zichtbaar is op satellietbeelden van Groenmonitor.nl. De muizenplaag komt twee maanden eerder dan vijf jaar geleden, toen er ook al sprake was van een uitbraak. Boeren zijn zich bewust van het probleem en nemen tegenmaatregelen.

De muizenplaag komt voor in de veenweidegebieden in het zuiden van Friesland. Met name in en om Hommerts, Terzool, Indijk, Tjerkgaast en Follega, is de muizenschade op satellietbeelden te herkennen als lichte vlekken in het groene gras. Grote muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten het gras kaal. Het vlekkenpatroon in de grasvelden is typerend voor schade door muizen. Dronebeelden laten deze vlekkerige structuur in het grasland goed zien.

Op de satellietfoto van 19 juli is voor het eerst de muizenschade weer zichtbaar in de rood omcirkelde gebieden.
Op de satellietfoto van 19 juli is voor het eerst de muizenschade weer zichtbaar in de rood omcirkelde gebieden.

Niet voor het eerst, wel een stuk eerder

Een muizenoverlast van deze omvang kwam eerder voor in 2004 en in 2014. Bij gunstige omstandigheden, met een zachte winter en een warm en droog voorjaar, kan de muizenpopulatie exploderen. Maar de overlast van dit jaar komt twee maanden eerder dan in 2014. En dat is zorgelijk volgens Gerbert Roerink, onderzoeker van Wageningen Environmental Research. “Toen zagen we de eerste schadepatronen in september. Vijf jaar geleden bracht de muizenplaag 26.000 hectare aan grasland schade toe en hield de plaag tot de winter aan. Omdat deze plaag twee maanden eerder verschijnt, is ook de kans op schade vele mate groter.”

Satellietfoto van Koufurderrige met daarop met rood gemarkeerd de percelen met muizenschade, te zien als licht vlekken in het groene grasland.
Satellietfoto van Koufurderrige met daarop met rood gemarkeerd de percelen met muizenschade, te zien als licht vlekken in het groene grasland.

Nieuwe werkelijkheid

Veldmuis

Ten zuiden van Hommerts is de muizenschade in detail te zien. Hier valt op dat sommige percelen veel schade hebben, maar naastgelegen percelen vrijwel niet. De groene, niet-aangetaste percelen zijn onder water gezet door boeren om de muizenplaag te bestrijden, ook wel inundatie genoemd. “Dit lijkt zeer effectief”, zegt Roerink. “De gangenstelsels komen onder water te staan en de muizen vluchten naar het oppervlakte, waar ze opgewacht worden door meeuwen. Maar zodra het ondergelopen veld is opgedroogd, gaan de muizen weer terug. Een gezamenlijke aanpak op gebiedsniveau kan een langduriger resultaat opleveren”, oppert Roerink. “De muizenplaag lijkt eens in de paar jaar een nieuwe werkelijkheid voor deze boeren.”

Dronebeeld van een graslandperceel met en zonder muizenschade. Het bovenste perceel is onder water gezet ter bestrijding van de muizen, het onderste perceel niet. Het beeld laat ook de vlekkerige structuur van de muizenschade zien.
Dronebeeld van een graslandperceel met en zonder muizenschade. Het bovenste perceel is onder water gezet ter bestrijding van de muizen, het onderste perceel niet. Het beeld laat ook de vlekkerige structuur van de muizenschade zien.