Uitgave

Natuur voor iedereen

In dit essay wordt een nieuw raamwerk voor het natuurbeleid geschetst dat kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit, dat inspeelt op de verwachte effecten van klimaat-verandering, en dat meer maatschappelijke participatie en toegankelijke natuur oplevert dan het huidige beleid.

Uitgangspunt is een beleid dat stuurt op ecosysteemdiensten en het landschap indeelt in drie typen: het natuurlandschap, het multifunctionele landschap en het landbouwlandschap. Het essay is een pleidooi voor het vergroten van het maatschappelijke draagvlak voor natuurbeleid, onder andere door het onderscheiden van een multifunctioneel landschap waar economische en ecologische activiteiten via ecosysteemdiensten gecombineerd worden in een publiek-privaat samenspel.

boekomslag natuur voor iedereen

Verkrijgbaarheid