Nieuws

Elyze Storms-Smeets buitengewoon UHD voor cultureel erfgoed en ruimtelijke participatieve ontwikkeling in samenwerking met gemeente Westerveld

Gepubliceerd op
17 februari 2021

Wageningen University & Research (WUR) en de Drentse gemeente Westerveld streven naar een buitengewone leerstoel voor het wetenschappelijk ontwikkelen van methodes voor cultureel erfgoed en ruimtelijke participatieve ontwikkeling. De aanvraag voor cofinanciering vanuit het programma Erfgoed Deal is hiervoor positief beoordeeld. Op 1 april begint Elyze Storms-Smeets voor vijf jaar als de nieuwe buitengewoon universitair hoofddocent. We hopen dat we dit op termijn kunnen omzetten in een buitengewone leerstoel.

De aanleiding voor het streven naar een nieuwe buitengewone leerstoel is de veranderende leefomgeving en de betekenis hiervan voor lokale gemeenschappen. Veranderingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp hebben een grote invloed op de leefomgeving en het erfgoed in Nederland. De samenleving wil klaar zijn voor deze transitieopgaven van de toekomst. Vragen daarbij zijn: hoe kunnen we van de gemeenten met veel cultureel erfgoed een duurzame, levensloopbestendige samenleving maken? Via lokale werkplaatsen wil de leerstoel samen met de Westerveldse samenleving hier antwoord op geven en dit dan met andere gemeenten en de erfgoedsector delen.

Nieuw leven inblazen

Sanda Lenzholzer, leerstoelhouder landschapsarchitectuur, vertelt: “WUR heeft in het verleden mensen met grote namen op het gebied van recenter cultureel erfgoed en landschap of opgeleid of langere tijd in dienst gehad. Helaas zijn al deze mensen vertrokken of met pensioen gegaan. Daardoor hadden we deze voor WUR belangrijke expertise niet meer in huis. Met deze nieuwe buitengewone leerstoel in oprichting, kunnen we de thematiek van cultureel erfgoed en landschap weer nieuw leven inblazen en ook een nieuwe ‘twist’ geven voor participatieve en ontwerpende methodes.”

Erfgoed voor ruimtelijke opgaven

De oprichting is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Erfgoed Deal, een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries en overlegorganen. Het ondersteunt gemeentelijke of provinciale projecten waarbij erfgoed wordt ingezet voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie. De ambitie van de Erfgoed Deal is om gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren die met zorg is vormgegeven, waarin het verleden tastbaar is en als inspiratie voor de toekomst kan dienen.

Aansprekende voorbeelden

Het programmabureau van de Erfgoed Deal zoekt aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis speelt. Het samenwerkingsproject van de gemeente Westerveld en WUR is hier één van. Het project wordt gezien als een mooie kans om onderwijs aan de Erfgoed Deal te koppelen en ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties bekend raken met de rol van erfgoed in de huidige transitiethema’s.

Partners

Dankzij bijdragen van partners als de provincie Overijssel, de provincie Fryslân, de gemeente Steenwijkerland, waterschap Drents-Overijsselse Delta, het ministerie van Binnenlandse Zaken en subsidies uit de Regiodeal en de EDR is de financiering van de toekomstige buitengewone leerstoel al gegarandeerd. De gemeente Westerveld levert daarnaast als initiatiefnemer een substantiële bijdrage bij aan realisatie. Dankzij de bijdrage uit de Erfgoed Deal kunnen het programma en de doelstelling van de aanstelling nu verbreed en versterkt worden.