Nieuwe versie Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland verschenen

Nieuws

Nieuwe versie Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland verschenen

Gepubliceerd op
20 augustus 2014

De nieuwste informatie over Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN7) is nu beschikbaar. LGN geeft landsdekkende informatie over het landgebruik op reguliere tijdsintervallen, waardoor voor acht soorten landgebruik veranderingen zijn te volgen. LGN7 geeft gedetailleerde informatie over het landgebruik voor heel Nederland (schaal 1:50.000) in het jaar 2012.

Het LGN7-bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 meter. In het bestand zijn 39 verschillende typen landgebruik onderscheiden. Voor de acht hoofdklassen (agrarisch gebied, kassen, boomgaarden, bossen, water, stedelijk gebied, infrastructuur en natuur) zijn de veranderingen in landgebruik in de tijd te volgen. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de aansluiting bij andere bestanden, waaronder de bestanden Top10NL (topografie en moerassen), BBG2008 (bodemgebruik), Basiskaart Natuur (natuurgraslanden) en het bestand Basis Registratie Percelen.

Verschillende toepassingen LGN

lgn7.jpg

LGN wordt veel gebruikt voor (beleids)evaluatiestudies, het wordt toegepast in modellen en gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Tot de gebruikers horen waterschappen, provincies, ministeries, kennisleveranciers en onderzoekinstituten. Aangezien LGN met een frequentie van drie tot vijf jaar wordt vernieuwd, kunnen veranderingen in het landgebruik in de tijd gevolgd worden. Door de verschillende versies van het LGN-bestand (LGN1 t/m LGN7) met elkaar te vergelijken is vanaf 1986 tot heden het landgebruik in Nederland te volgen. Voor de periode 2007/2008 – 2012 is 0.77% van het landgebruik op het niveau van de monitoringsklassen veranderd, hetgeen in dezelfde orde van grootte ligt als voorliggende periodes 1999/2000 – 2003/2004 en 2003/2004 – 2007/2008.

Vernieuwingen versie LGN7

LGN7 vindt een betere aansluiting bij bestaande bestanden:

  • de geometrie en thematiek van Top10NL (versie 2012) vormt op hoofdklasse de basis voor LGN7;
  • het stedelijk gebied sluit aan bij de bestanden ‘Bestand Bodem Gebruik 2008’ (BBG2008) en BG2003;
  • de moerassen zijn overgenomen uit Top10NL op basis van het voorkomen van dras/moeras, met riet of de combinatie dras/moeras met riet;
  • natuurgraslanden zijn overgenomen uit Basiskaart Natuur 2012 (BKN 2012).

Het bestand Basis Registratie Percelen 2012 (BRP 2012) is gebruikt als basis voor de gewasclassificatie. Controle van de BRP-gewassen en het classificeren van percelen zonder BRP-gewas is gebeurd aan de hand van DMC-satellietbeelden uit het nationaal satelliet dataportaal (NSD) ontsloten via de Groenmonitor.