Nieuws

Pionieren met het samenspel tussen burgers en overheden

Gepubliceerd op
14 maart 2016

“Het is onmiskenbaar,” zegt Irini Salverda. “We gaan een nieuw tijdperk in.” Groene burgerinitiatieven hebben de afgelopen 10 jaar een hoge vlucht genomen. De overheid zoekt de samenleving steeds meer op. Maar het blijft een zoektocht. Met een ‘leernetwerk’ draagt Alterra bij aan die zoektocht, onder andere door de uitgave van het jaarmagazine Pionieren.

Ruimte voor burgerinitiatieven

In dit leernetwerk voor ambtenaren en beleidsmedewerkers worden ervaringen, lessen en inzichten van deelnemers en andere experts gedeeld. Ze praten over hoe je meer ruimte kunt geven aan groene burgerinitiatieven en hoe je meer kunt samenwerken. Het omgaan met burgerinitiatieven is namelijk nog wennen voor veel overheden. Maar bij waterschappen, gemeenten, provincies en landschapsbeherende organisaties blijken steeds meer mensen te werken die in het nieuwe samenspel met initiatieven vanuit de samenleving vooral kansen zien. Irini Salverda: “In de afgelopen jaren hebben we met het Leernetwerk Samenspel burgerinitiatieven en overheden kennisgemaakt met een groot aantal koplopers in het groene domein en met veel plezier met ze samengewerkt. Deze pioniers blijken van grote waarde als je binnen geïnstitutionaliseerde organisaties veranderingen wilt realiseren, en dat is zeer inspirerend voor ambtenaren die ook stappen willen zetten.”

Leren door doen

In het kader van het Leernetwerk zijn Alterra-onderzoekers Irini Salverda en Marcel Pleijte bijvoorbeeld op zoek gegaan naar provinciale programma’s, visies en regelingen op het gebied van groene burgerinitiatieven. Zij schetsen een beeld van mogelijke aanpakken voor provincies om met burgerinitiatieven om te gaan. Wat hen het meeste opviel was dat overheden zelden te werk gaan volgens een vooraf uitgedacht plan. Marcel Pleijte: “Het is een nieuw beleidsterrein dat nog helemaal ontgonnen moet worden. Sommige provincies begonnen met het opstellen van subsidieregelingen, anderen met een nieuwe sturingsfilosofie. Terwijl ze eigenlijk zouden moeten beginnen bij de burgers. Want zolang je niet weet wat de samenleving van je wil, is het lastig om een visie of subsidieregeling op te stellen. Maar dankzij pilots en het uitwisselen van ervaringen en inzichten binnen het Leernetwerk zie je dat het steeds meer vorm krijgt. Leren door doen.”

Praktijk

In het magazine Pionieren staat een groot aantal voorbeelden, tips, ervaringen en inzichten van allerlei direct betrokkenen bij burgerinitiatieven. De praktijkvoorbeelden komen uit alle hoeken: de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, de gemeenten Zundert, Alkmaar, Amsterdam en Apeldoorn, de waterschappen Rijn en IJssel en De Dommel, en organisaties als GreenWish, Kracht in Nederland en Natuur en Milieu Overijssel.

Download het gratis magazine

Voor iedereen die op een of andere wijze met burgerinitiatieven te maken heeft biedt het magazine Pionieren een grote hoeveelheid nuttige informatie. Klik hier voor een digitale versie. Een gedrukte versie kunt u aanvragen bij Irini.Salverda@wur.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.