Visual van kust Renesse ontworpen door studenten van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur , Wageningen University

Nieuws

Renesse bereidt zich voor op de toekomst

Gepubliceerd op
12 februari 2014

De kuststreken in Europa worden geconfronteerd met een veranderend klimaat, een stijging van de zeespiegel en zwaardere stormvloeden. Vandaag vindt in Brighton de afsluitende conferentie plaats van het Europese project Coastal Communities 2150, dat bewoners, ondernemers en overheden in die streken bewust wil maken van de veranderingen, om hen zodoende de kans te geven zich hierop voor te bereiden. In dat kader deed Alterra onderzoek in Renesse, in samenwerking met de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen University.

Coastal Communities 2150’ ‘is een Interreg-project waarin Alterra samenwerkt met partners in Engeland en België. In Nederland is met de gemeente Schouwen-Duiveland de vraag onderzocht: is Renesse wel klaar voor de toekomst? Wat is er nodig om deze badplaats op langere termijn veilig, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden? Namens Alterra is Maurice Paulissen projectleider: “Wij hebben onderzoek gedaan naar recreatie en toerisme, niet alleen in het kader van de klimaatverandering, maar ook in het kader van krimp en vergrijzing, alsmede de veranderende wensen van de talrijke bezoekers en badgasten. Daarbij hebben we de potentie van het kust- en polderlandschap rond Renesse centraal gesteld.”

Figuur 1: Potentie van het landschap bij Renesse
Figuur 1: Potentie van het landschap bij Renesse

Landschap met potentie

Die potentie van het landschap is duidelijk te zien op het kaartje in figuur 1: het landschap van de kust (strand, duinen, duinzoom) komt bij Renesse samen met het polderlandschap en het landschap van de Deltawerken. Dat maakt het gebied uniek en kan helpen een gevarieerder en groter publiek te trekken. Renesse heeft dan ook de potentie uit te groeien tot meer dan een doorsnee-badplaats met strand en horeca (“bier en plezier”).

In een aantal bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden heeft het projectteam van Alterra (Maurice Paulissen, Carla Grashof en Ingrid Coninx) samen met jonge medewerkers van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur (Jonas Papenborg en Remco van der Togt, onder begeleiding van Paul Roncken) laten zien dat de grote uitdagingen richting 2050 voor Renesse niet zozeer liggen op het gebied van kustveiligheid, maar vooral op het socio-economische vlak. Bijvoorbeeld: hoe kan Renesse zichzelf beter op de kaart zetten als een aantrekkelijke badplaats in een landschappelijk bijzondere omgeving? Gebleken is immers dat de recreanten en badgasten van morgen veeleisender zijn dan die van gisteren.

En nu concreet aan de slag

Maurice Paulissen: “Voor bewoners en ondernemers uit Renesse bleek het nadenken over de langere termijn, het kiezen voor geen-spijt-oplossingen bij investeringen op de kortere termijn en het beter inzetten van de bijzondere landschappelijke kwaliteiten rond het dorp voor een toeristisch aantrekkelijk Renesse een belangrijke eye-opener. Het project wordt vandaag in Brighton formeel afgesloten, maar de samenwerking met Alterra wordt voortgezet. Renesse wil nu concreet aan de slag met specifieke elementen uit de Wageningse visualisatiestudie.”