Uitgave

Samen, leven en groen

In onze steden wonen grote groepen mensen uit alle delen van de wereld. Het (weinige) openbaar groen is dé publieke buitenruimte dicht bij huis. Het samen werken aan de verbetering van de inrichting en het beheer van dit groen kan dan ook een belangrijke, positieve rol spelen in het ’samen leven’ in de stad.

rapport samen leven en groen

Het ministerie van LNV heeft Alterra gevraagd het werkveld ‘groen, integratie en stedelijke vernieuwing’ in kaart te brengen. Dit omdat er projecten in alle soorten en maten zijn, waar allerlei mensen enthousiast aan werken zonder elkaar te kennen of van elkaars activiteiten op de hoogte te zijn. Vanuit deze vraag is het ‘Netwerk Groen, Integratie en Stedelijke Vernieuwing’ opgericht. Projectleider Peter Veer: “In dit netwerk hebben we geïnventariseerd waar iedereen mee bezig is, wat de onderwerpen en achtergronden zijn, welke gemeenschappelijke ervaringen men heeft en welke interessante voorbeelden en inspirerende oplossingen er zijn.”

Over het werk van dit netwerk is nu een boekje verschenen onder de titel ‘Samen, leven & groen’. Daarin worden diverse voorbeelden beschreven, en het bevat tevens een beschrijving van het lopende onderzoek van Wageningen UR naar ontmoetingen in stadsparken.

Zie ook Netwerk Groen, Integratie & Stedelijke Vernieuwing

Verkrijgbaarheid

CONTACT TOE TE VOEGEN:

PETER VEER